Pozvánka na seminár: AKO NA INFORMAČNÝ CHAOS?, 23. 5. 2019, Košice

Pozvánka na seminár: AKO NA INFORMAČNÝ CHAOS?, 23. 5. 2019, Košice

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný seminár konajúci sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach za účasti honorárneho konzula fínskeho veľvyslanectva Rastislava Puchala AKO NA INFORMAČNÝ CHAOS? TERMÍN: 23. 5. 2019, 9:30 – 12:00 hod. MIESTO: Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, 042 00 Košice CENA: zdarma pre 2 osoby z Vašej firmy, ďalšia osoba 30Přečtěte si více o Pozvánka na seminár: AKO NA INFORMAČNÝ CHAOS?, 23. 5. 2019, Košice[…]