M-Files DMS

M-Files - Spolehlivý a bezpečný dokument management systém. Poskytuje robustní správu dokumentů pro jakékoli podnikání. Integrace se systémem Windows nenutí zaměstnance měnit způsob práce s počítačem. Poznejte proč se stal systém M-files vítezem testu Top Ten Reviews.

>> vlastnosti produktu M-Files DMS

M-Files QMS

Je-li Vaše podnikání silně regulované nebo v kvalitativně náročném odvětví, M-Files QMS je pro Vás správná volba. Není to jen systém pro správu a sledování informací a procesů souvisejících s kvalitou, ale systém který pomáhá zajistit skutečné dodržení Vašich zásad a pracovních postupů. Kromě špičkových funkcí správy dokumentů, odchylek, zpětných vazeb od zákazníků, školení a auditů, jsou všechny tyto funkce dostupné přes důvěrně známé uživatelské rozhraní systému Windows v souladu s předpisy a standardy, jako jsou FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, ISO 9001:2008 a dalšími 

>> více o produktu M-Files QMS

M-Files EAM

Poznejte něco o jedinečné síle metadaty řízené správě podnikového majetku pro agilní údržbu a Master Data Management (MDM).

>> M-Files EAM a správa podnikového majetku

M-Files jako on-premise, v Cloudu nebo obě verze současně ?

M-Files nabízí několik metod nasazení, které vám poskytují dostatečnou flexibilitu, umožňující zvolit řešení, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a přitom neohrozí váš rozpočet. 

On-Premise

Pokud vaše organizace již investovala prostředky do fyzických serverů nebo odvětví ve kterém působíte vyžaduje použití on-premise řešení, například z důvodů bezpečnosti, tradiční M-Files on-premise řešení je pro Vás to pravé.

Cloud

Nasazení M-Files v cloudu nabízí flexibiliu řešení SaaS ( software jako služba ), variabilní licencování a škálovatelnost ( např. možnosti rozšíření kapacity úložiště nebo přidání/odebrání licencí podle vašich aktuálních potřeb ), aniž by vyžadovalo zásadní kapitálové investice a náklady na údržbu IT infrastruktury. Díky Windows Azure cloud platformě M-Files Cloud úložiště přináší další redundanci a automatizované zálohování třetí strany, což nabízí lepší ochranu dat před ztrátou. 

Hybrid

Organizace mohou kombinovat oba přístupy, jak on-premise řešení, tak současně využívat M-Files ve veřejném nebo privátním cloudu. Dále můžete těžit z propojení M-Files Cloud řešení a vašeho on-premise systému jako ERP nebo CRM, jako jsou SAP, Microsoft Dynamics nebo Intuo - Company  Intelligence. Stejně tak on-premise M-Files úložiště může být integrováno do vašich existujících cloudových apliakcí, jako je Salesforce, Microsoft Dynamics Online nebo NetSuite.

>> podrobně o variantách nasazení M-Files

 

Digital Resources a.s. patří mezi nejúspěšnější partnery M-Files ve střední Evropě a má status M-Files Gold Partner. Chcete si také vyzkoušet M-Files na 30 dní zcela zdarma? M-Files ke stažení zdarma zde

 

Nejbližší akce

Jak hodnotí Document Management Systém zákazníci?

"Po šesti měsících používání systému
M-Files nechápu, jak jsme dříve mohli fungovat bez něj" sdělil v panelové diskuzi semináře Dokumenty v advokátní praxi Michal Kopecký.

Videozáznam ze semináře zde.

GLATZOVA & Co., s.r.o.
Advokátní kancelář - Law Firm
Betlémský palác, Husova 5
110 00 Prague 1
Czech Republic

www.glatzova.com

DMS, EDM, EDMS

Systém pro správu dokumentů. Umožňuje začleňování dokumentů s pokročilou možností vkládání metadat. Slouží k pohodlnému verzování dokumentů včetně uchovávání historie verzí. Zajišťuje rychlé vyhledávání a centrální správu dokumentů.

Workflow

Nástroj pro „tok práce uvnitř organizace“. V případě DMS systémů se jedná o nástroj pro oběh dokumentů dle definice workflow procesu (role, akce, dokument). Může se jednat o předem definované procesní workflow, nebo ad-hoc definici oběhu konkrétního dokumentu. Příkladem může být schválení faktury došlé, které je spouštěno automaticky například po naskenování dokumentu.

DPS

Document Preservation System, jedná se o systémy, které pouze uchovávají dokumenty, které se nesmí nijak měnit, mohou být pouze skartovány dle definovaných pravidel. Na tomto principu jsou stavěny tzv. digitální spisovny. Mezinárodně uznávaná pravidla definuje standard OASIS.