7. Modifikovatelné úložiště dat a metadata (ID 23688)