Případová studie M-Files ve společnosti SPOLCHEMIE

SPOLCHEMIE požadovala zavést systém pro správu technické dokumentace (stavební, strojní, elektro a další dokumentace). Finský systém M-Files splnil veškeré požadavky řešení, přičemž implementačním partnerem se stala naše společnost Digital Resources.

Jak probíhalo výběrové řízení? Proč si společnost SPOLCHEMIE vybrala právě M-Files a Digital Resources? Jaké byly jednotlivé fáze implementace?

To vše se dozvíte v naší studii!

Stažení případové studie M-Files ve společnosti SPOLCHEMIE

Stažení případové studie M-Files ve společnosti SPOLCHEMIE

Pro úspěšné stažení studie, prosíme, nejprve potvrďte cookies na webu a až poté odešlete formulář.

Jméno
Jméno
Křestní jméno
Příjmení
V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které upravuje zpracování osobních údajů, souhlasím s evidováním a zpracováním osobních údajů.
Souhlasím s užíváním osobních údajů pro účel zasílání marketingových sdělení (novinky a zajímavé informace z oblasti podnikových informačních systémů, pozvánky na odborné semináře a další akce).