Rychlost zavedení

Systém používá zcela běžnou ergonomii, na jakou jsme zvyklí z MS Windows. Pro uživatele se tváří jako další disk. Proto stačí pouze krátké zaškolení.

Instalace a základní nastavení mohou trvat ve středně velké firmě v závislosti na složitosti procesů 2-10 dní. Proškolení interního administrátora 1-2 dny. Je možné též minimalizovat náklady vyškolením vlastního administrátora a následným vlastním nastavováním – vše závisí na Vašem rozhodnutí a Vašich aktuálních kapacitách.

Jsme připraveni poskytnout Vám kvalitní podporu pro propojování s dalšími systémy. Vyřešené je propojení na Microsoft Dynamics CRM, Sales Force, Intuo – Company Intelligence. Jednoduché je propojení na Helios Orange. Další integraci je možno konzultovat. Systém je natolik dobře koncipován, že integrační práce mohou probíhat relativně rychle i levně.

Pro více informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat.