Infografika: Automatizace pomocí workflow

Stále existuje velké množství firem, jejichž procesy nejsou efektivní a digitalizované.
94 % dotázaných pracovníků uvedlo, že provádí časově náročné a opakující se úkoly. Manuální procesy s sebou často nesou rizika, jako jsou chyby v dokumentech, duplicity či chaos. Jak těmto rizikům předejít?

Podívejte se na naši novou infografiku!

Infografika: Automatizace procesů pomocí workflow

V infografice se dozvíte:

  • jaké jsou 3 nejčastější výzvy v oblasti neefektivních procesů,
  • jak je zvládnout automatizací pomocí workflow, která nahradí manuální procesy
  • a jak zajistit, že chod Vaší firmy bude probíhat bez zdlouhavého papírování a Vaše procesy budou efektivní a v souladu se všemi předpisy.

INFOGRAFIKA ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE