Jak zabezpečit Vaše firemní informace a dokumenty

Máte pocit, že jsou dokumenty a informace ve Vaší firmě opravdu v bezpečí? Jste připraveni na potenciální kybernetické útoky a další hrozby?

Bezpečnost dat je v dnešní době klíčovým tématem pro každou moderní společnost.

62 % firem se obává, že by únik dat poškodil důvěryhodnost a pověst jejich značky.

Firemní informace a dokumenty v (ne)bezpečí

Chcete mít Vaše data maximálně zabezpečená? Pomůžeme Vám!

Ukážeme, jak podnikové informační systémy mohou posunout kvalitu Vašeho zabezpečení na vyšší úroveň.

Bezpečná správa dokumentů a informací

Chcete mít jistotu, že k Vašim dokumentům a informacím mají přístup pouze oprávněné osoby? Že nedojde ke zneužití Vašich dat?

Bezpečné sdílení a uchovávání obsahu dokáží zajistit inteligentní DMS/ECM systémy, jako jsou například M-Files.

M-Files přináší hluboce propracovaný systém řízení přístupových práv. Díky tomu si můžete být vždy jisti, že ke konkrétnímu dokumentu či informaci mají přístup pouze oprávněné osoby. Ostatní uživatelé, kteří nemají příslušná práva, ani nevědí, že dokument či informace existuje.

Oprávnění mohou být nastavována dynamicky, např. na základě skupin, oddělení nebo rolí. Zároveň se mohou v průběhu procesu (např. schvalování, životní cyklus dokumentu) měnit dle potřeby.

Díky automatickému zaznamenávání veškerých změn a historii máte okamžitý přehled o přístupu a práci s konkrétním obsahem.

Bezpečnost informací (ISMS)

M-Files dokáží obohatit Váš pracovní život také v oblasti compliance. S pomocí automatizovaných workflow v M-Files máte jistotu, že Vaše veškeré procesy jsou v souladu se všemi předpisy, směrnicemi a požadavky. Případný proces auditu je efektivnější díky automatizovaným auditním stopám v M-Files a okamžitému přístupu k potřebným firemním informacím.

M-Files Vám pomohou zajistit, aby všichni zaměstnanci dodržovali stanovené postupy a zásady. Manažeři získávají komplexní přehled nad aktuální situací, např. jestli se konkrétní zaměstnanci seznámili s novou směrnicí. Zabudované sledování verzí dokumentů a historie přístupů umožňuje rychlý audit dodržování zásad a předpisů.

S bezpečností velice úzce souvisí směrnice ISO/IEC 27001/27002 – mezinárodní standardy, které definují požadavky na systém managementu bezpečnosti informací (ISMS = Information Security Management System) ve firmě.

Bezpečnostní incidenty můžete velice snadno evidovat právě pomocí M-Files, a proaktivně tak řídit procesy spojené s bezpečností informací uvnitř organizace.

Zajímá Vás, jak Vám M-Files pomohou zabezpečit právě Vaše firemní informace a dokumenty? Obraťte se na nás!

Rádi Vám vše živě předvedeme a navrhneme vhodné řešení přímo pro Vás.

Také si můžete zdarma stáhnout naše materiály související s tématem bezpečnosti informací a dokumentů ve firmě: