M-Files cesta v rámci Gartner magického kvadrantu

Společnost Gartner pravidelně každým rokem přináší aktuální přehled o situaci na trhu ECM (Enterprise Content Management) a zachycuje vývoj dodavatelů těchto řešení. Jak se postupně vyvíjela pozice M-Files?

M-Files cesta v rámci Gartner magického kvadrantu

Z obrázku magického kvadrantu je zřejmé, že během pár let se M-Files podařilo dostat z pozice tzv. „výklenkáře“ až na vrchol v rámci ECM trhu (nyní pod názvem Content Services Platforms).

Pojďme se na celou historii podívat detailněji:

2012-2013: M-Files přichází na scénu magického kvadrantu

Magickému kvadrantu v oblasti ECM v letech 2012 a 2013 dominovali tzv. výklenkáři (Niche Players) –  přibližně 60 % dodavatelů se nacházelo v levém dolním kvadrantu. Mezi těmito hráči byly i M-Files. Koncentrace dodavatelů v kvadrantu výklenkářů odpovídá situaci na trhu, který byl roztříštěnější s ohledem na velký počet nově vznikajících ECM řešení.

2014-2015: M-Files v pohybu

V letech 2014 a 2015 došlo k určité konsolidaci trhu včetně několika akvizic většími hráči. Zároveň část „výklenkářů“ z minulých let – včetně M-Files – se začala pohybovat směrem ke středové čáře a narušovat tržní podíly největších dodavatelů. Trh zaznamenal přechod od obecných podnikových řešení k více individuálně zaměřeným řešením poskytujícím firmám specifickou přidanou hodnotu.

2016-2017: M-Files jmenovány Vizionářem 

Roky 2016 a 2017 znamenaly pro ECM trh velké změny. V roce 2017 společnost Gartner změnila název oblasti na Content Services Platforms (CSP), jako odpověď na celkový tržní posun k potřebě integrovanějšího souboru nástrojů pro správu obsahu. M-Files se v těchto letech přesunuly do kvadrantu Vizionářů. Zatímco se trh začal potýkat s komplikacemi v situacích, kdy firemní informace leží v několika úložištích, M-Files již začaly tento problém řešit mnohem dříve. Přináší produkt, který je neutrální z hlediska úložiště a umožňuje snadnou integraci více úložišť, jako jsou síťové složky, SharePoint, ERP či CRM systémy. 

 

A co přinese rok 2018? Již brzy v novém Gartner magickém kvadrantu…