M-Files EAM

M-Files pomáhá při správě podnikového majetku

M-Files EAM pomáhá shromažďovat technické údaje o zařízeních a dodavatelích v centrálním úložišti. Naše portfolio řešení nabízí pět agilních produktů které řeší správu dat určených k různým účelům, např. pro údržbu zařízení a Master Data Management (MDM).

Nejlepší v EAM odvětví používají:

 • Master Data Management (MDM)
 • Reporting maintenance data intelligence
 • Document Management for IBM Maximo
 • Document Management for SAP PM
 • Document Management for Solteq Solax and Artturi

M-Files ECM Platforma: On-Premise, Cloud a Hybrid – dokonce Offline

Všechna tato řešení jsou založena na oceněné technologii M-Files ECM podporující jakákoli data  a poskytující kompletní soubor funkci pro Master Data Management (MDM), včetně offline použití ( když nejste připojeni v lokální síti nebo nemáte aktuálně internetové připojení, když jste například na cestách, během systémové údržby nebo při výpadku sítě ).

M-Files řešení jsou k dispozici jako „On-Premise“, založené na technologii Microsoft Windows Server a Microsoft SQL Server i jako robustní škálovatelný Cloud služeb bežících na technologii Windows Azure. Navíc flexibilní model nasazení M-Files podporuje hybridní řešení, kdy data zůstávají na obou místech. To poskytuje organizacím celou řadu možností maximalizovat stávající investice do „On-Premise“ řešení a zároveň využit Cloud v reakci na měnící se a vznikající potřeby.

M-Files může být díky ODBC nebo OLE DB ovladačům virtuálně propojen s jakýmkoli databázovým systémem. Navíc je M-Files integrován se širokým spektrem populárních systémů, včetně IBM Maximo, SAP a MS Dynamics (AX, CRM, NAV a GP), Salesforce CRM a NetSuite.

Výzvy EAM a MDM

Úspěšná údržba je založena na předem definovaných procesech a plánech, přičemž drtivá většina úkolů údržby je prováděna aktivně. To zvyšuje bezpečnost v závodě a vede ke zvýšení produktivity v důsledku delší doby produkce.

Bohužel jen malý zlomek údržbářů je schopno dosáhnout těchto cílů, protože většina údržbářských týmů nemá přístup k podstatným datům. Důležitá data spojená s různými místy a specifickým vybavením často chybí nebo jsou nepřesná. Kromě toho další důležitá data, jako je seznam materiálu nebo výkresy nejsou součástí dat s technickými údaji a nejsou snadno dostupná. Sběr technických dat v rámci organizace je obvykle velký problém a často se stává prakticky nemožný bez pokročilých nástrojů, zejména když jsou v procesu údržby zapojeni subdodavatelé.

Proč M-Files EAM?

M-Files umožňuje sběr technických údajů jak interně, tak u partnerů s použitím jednoduchých formulářů, které může kdokoli použít bez speciálního školení. Zaměstnanci i partneři přistupují k systému přes prostředí Windows klienta, který umožňuje ukládání dat v mezipaměti. To podporuje práci offline v prostředí bez připojení k internetu nebo během výpadku sítě. Uživatele používají systém jako běžné složky „Dokumenty“ nebo „Tento počítač“, rychle a bezpečně. Systém lze také použít prostřednictvím standardního webového prohlížeče nebo mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety s podporou nejpopulárnějších platforem IOS, Android a Windows Phone.

Nasazení M-Files pomáhá zlepšit kvalitu dat a podporu rozhodování, což vede k efektivnější a účinnější údržbě. Mezi hlavní výhody patří:

 • účinnější využívání stávajících systémů
 • snadnější uživatelské přijetí
 • lepší kvalita důležitých dat
 • rychlejší přístup k důležitým datům

Rozšíření existujících EAM systémů pomocí M-Files

Mnoho ERP systémů postrádá schopnosti moderních řešení pro správu dokumentů. Je ale možné zapojit M-Files do těchto systémů a pak označovat a spojovat klíčové dokumenty údržby a data o zařízeních spravovaných systémy jako IBM Maximo nebo SAP PM. Výsledkem je, že uživatelé mohou přejít přímo k souvisejícím dokumentům z rozhraní ERP systému, bez nutnosti učit se ovládat nové, neznámé rozhraní.

M-Files Vám dodá ve své třídě nejlepší sadu funkcí pro správu dokumentů do existujícího EAM systému, včetně:

 • kontroly nad dokumenty s kompletním auditem a automatickou historií verzí
 • možnosti elektronického podepisování dokumentů
 • skenování papírových dokumentů a využití textového vyhledávání za pomocí funkce rozpoznávání textu OCR
 • automatizaci procesů – Workflow
 • přístupová práva na základě metadat – poskytuje unikátní automatizovaný systém správy uživatelských práv
 • rychlé a přesné vyhledávání
 • přístup přes Webové rozhraní a z mobilních zařízení – poskytuje přístup k dokumentům odkudkoli a kdykoli
 • spolupráci nad obsahem dat mezi zaměstnanci a externími dodavateli díky velmi preciznímu řízení přístupových práv a možnostem vzdáleného přístupu.