M-Files QMS

M-Files a systémy řízení kvality

Zajistěte pomocí M-Files QMS – praktického řešení správy dokumentů, že vaše pracovní postupy a firemní politika budou dodržovány.

M-Files pomáhá podnikům zlepšit řízení kvality a splnit požadavky certifikace v oblasti zpracování dokumentů, určené pro organizace s vysokými nároky na dodržování kvality.

Hlavní funkce a výhody

Komplexní sada funkcí vám zlepší kvalitu pracovních postupů díky:

  • standardům kvality jako je ISO 9001
  • souladu s předpisy FDA 21 CFR Part 11 a EU GMP Annex
  • audity souvisejícími s výše uvedenými předpisy

Patří váš podnik do silně regulovaného odvětví? M-Files QMS je ideálaním nástrojem pro: 

  • firmy zabývající se farmaceutickým a biologickým výzkumem, včetně vývoje zdravotnických prostředků, biotechnologií a klinických výzkumných pracovišť.
  • petrochemickou výrobu
  • potravinářské firmy
  • dopravu, včetně letecké a automobilové
  • těžařské firmy a další.

Automatizace opakujících se úloh

Zautomatizujte opakující se úkoly pomocí workflow a automatické funkce upozornění na definované události. Firemní workflow jsou přizpůsobitelná a konfigurovatelná dle Vašich požadavků ve firmě.

Zajištění kvality, audity a anomálie

Zvládejte audity a inspekce, efektivně zaznamenávejte odchylky a nápravná opatření. Stáhněte si zdarma náš dokument „Zjednodušení a vylepšení auditů: Strategie pro společnosti z regulovaných odvětví“ ZDE.

Spolupráce

Přidělujte přístupová práva v závislosti na roli uživatele v týmu a sledujte zkušenosti a dovednosti zaměstnanců nebo subdodavatelů.

Školení

Spravujte kurzy a jejich materiály, záznamy a reporty. Posilte si HR oddělení.

Inventář, seznamy a rejstříky

Vytvořte a spravujte firemní inventář včetně seznamu programového vybavení a počítačů s kompletní historií změn.

Podpisy a schvalování

Některé dokumenty podléhají schvalování nebo autorizaci pomocí podpisů. M-Files QMS podporuje tři různé způsoby podepisování: vestavěný systém digitálních podpisů, externí službu digitálních podpisů a ručně psané podpisy.

Další funkce

  • Konverze PDF souborů, vodoznaky a ochrana dokumentů pomocí certifikátů
  • Zobrazení kalendáře s integrovaným plánováním a navazujícím připomenutím