M-Files QMS

M-Files a řízení kvality (Quality Management System)

Působíte v nějakém z vysoce regulovaných odvětvích, jako je například farmacie, biotechnologie, zdravotnické technologie, petrochemie, potravinářství, doprava nebo energie a těžba? Zajistěte pomocí M-Files QMS, že budete v souladu se všemi požadavky a že Vaše pracovní postupy a firemní politika budou dodržovány.

M-Files pomáhá podnikům zlepšit řízení kvality a splnit požadavky certifikace v oblasti zpracování dokumentů, určené pro organizace s vysokými nároky na dodržování kvality.

Stáhněte si zdarma naši infografiku na téma zabezpečení informací a compliance!

Hlavní funkce a výhody

Komplexní sada funkcí Vám zlepší kvalitu pracovních postupů díky:

  • standardům kvality jako je např. ISO 9001, ISO 27001
  • souladu s předpisy FDA 21 CFR Part 11 a EU GMP Annex
  • auditům souvisejícími s výše uvedenými předpisy

Patří Váš podnik do silně regulovaného odvětví? M-Files QMS je ideálním nástrojem pro: 

  • firmy zabývající se farmaceutickým a biologickým výzkumem, včetně vývoje zdravotnických prostředků, biotechnologií a klinických výzkumných pracovišť,
  • petrochemickou výrobu,
  • potravinářské firmy,
  • dopravu, včetně letecké a automobilové,
  • těžařské firmy a další.

Podívejte se na záznam prvního dílu z naší série webinářů z oblasti QMS: Quality Management System Intro zdarma ZDE.

Automatizace opakujících se úloh

Zautomatizujte opakující se úkoly pomocí workflow a automatické funkce upozornění na definované události. Firemní workflow jsou přizpůsobitelná a konfigurovatelná dle Vašich požadavků ve firmě.

Řízená dokumentace

Jak řídit klíčové procesy (workflow), které se k řízené správě dokumentů váží, jako je tvorba, schvalování, kontrola nebo zadávání úkolů?

Zhlédněte záznam druhé dílu z naší série QMS webinářů: Správa řízené dokumentace zdarma ZDE.

Zajištění kvality a audity

Zvládejte audity a inspekce, efektivně zaznamenávejte odchylky a nápravná opatření.

Jak na audity a nápravná a preventivní opatření (CAPA) ve firmě? Poradíme Vám, jak být na audit připraveni a jak zjednodušit procesy a zefektivnit činnosti s audity spojené (záznamy, firemní procesy, reporty, nápravná opatření apod.).

Podívejte se na záznam třetího dílu naší série QMS webinářů: Audity a nápravná a preventivní opatření (CAPA).

Spolupráce

Přidělujte přístupová práva v závislosti na roli uživatele v týmu a sledujte zkušenosti a dovednosti zaměstnanců nebo subdodavatelů.

Školení

Spravujte kurzy a jejich materiály, záznamy a reporty. Posilte své HR oddělení. Pomocí M-Files QMS lze snadno a efektivně spravovat a kontrolovat plnění požadavků na školení a seznámení s konkrétními dokumenty, provádět záznamy, evidovat certifikáty a nastavovat automatická workflow.

Zhlédněte čtvrtý díl naší série QMS webinářů na téma Školení zaměstnanců.

Inventář, seznamy a rejstříky

Vytvořte a spravujte firemní inventář včetně seznamu programového vybavení a počítačů s kompletní historií změn.

Podpisy a schvalování

Některé dokumenty podléhají schvalování nebo autorizaci pomocí podpisů. M-Files QMS podporuje tři různé způsoby podepisování: vestavěný systém elektronických podpisů, externí službu digitálních podpisů a ručně psané podpisy.

Další funkce

  • Konverze PDF souborů, vodoznaky a ochrana dokumentů pomocí certifikátů
  • Zobrazení kalendáře s integrovaným plánováním a navazujícím připomenutím