Seminář v Plzni: Jak na informační chaos?

Dneska jsme zorganizovali seminář v Plzni zaměřený na eliminaci chaosu v informacích ve firmách. Rádi bychom poděkovali všem hostům a celému realizačnímu týmu!

Seminář: Jak na informační chaos?, 26. 2. 2020, Plzeň

Seminář zahájil předseda představenstva, Jan Sedláček, s tématem ECM (Enterprise Content Management) systémů neboli systémů pro správu obsahu. Porovnal zastaralá řešení s těmi moderními. Kristýna Dryáková, Marketing Manager, navázala oblastí informačního chaos a jeho eliminace na příkladu řízení životního cyklu smluv. Také představila řešení DMS-IN.CLOUD a M-Files mobilní aplikaci. David Páter, Ředitel divize M-Files, provedl živou ukázku DMS/ECM systému M-Files. Margarita Pasazhennikova pak navázala myšlenkou inteligentní vrstvy metadat (Intelligent Metadata Layer), která umožnuje pracovat s obsahem, ať už leží kdekoliv. Rovněž se věnovala tématu inteligentního vytěžování dat.

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům a těšíme se na příští setkání!