Získali jsme certifikaci na ISO 27001!

Nově je naše společnost Digital Resources a.s. certifikována na ISO 27001 – mezinárodní standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve firmě.

Svým zákazníkům poskytujeme vysoký standard a záruky, že všechny informace jsou zpracovávány s maximální bezpečností a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Pro zajištění naprostého souladu se směrnicí využíváme ECM/DMS řešení M-Files.

Certifikace na ISO 27001

Vedení společnosti se rozhodlo zavést, provozovat, monitorovat, přezkoumávat, udržovat a soustavně zlepšovat systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001 a splňovat všechny aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací.

Základem pro plnění požadavků ISO 27001 jsou stanovená pravidla systému řízení bezpečnosti informací (ISMS = Information Security Management System) a definice chráněných informací. Speciální předpisy jsou stanoveny pro IT oddělení a jeho pracovníky, hardware a software.

Politika bezpečnosti informací společnosti Digital Resources a.s. je veřejně přístupná ZDE.

Veškeré dokumenty a informace související s certifikací ISO 27001 jsou zpracovávány pomocí ECM/DMS systému M-Files, který nabízí plně automatizovaná workflow. Každý zaměstnanec má povinnost seznámit se s novou směrnici a souvisejícím obsahem – to zajišťují automatické úkoly vygenerované pomocí M-Files na jednotlivé zaměstnance. M-Files tak rovněž zajišťují kontrolu plnění a dodržování předpisů prostřednictvím záznamů o aktivitách a dynamických pohledů. Přístup do systému je založen na uživatelských oprávněních, a to různých úrovní.

V případě, že nějaký z pracovníků objeví nesoulad se směrnicí ISO 27001, okamžitě do M-Files zakládá bezpečností incident, který je dále náležitě zpracován a jsou stanovena nápravná a preventivní opatření.

Pokud byste se rádi dozvěděli více, jak je možné zavést systém pro dodržování směrnic a souladu se všemi požadavky u Vás ve firmě, registrujte se na náš webinář:

Webinář: Dodržování směrnic a compliance, 20. 4. 2022, 10:00 – 10:20

Ukážeme Vám, jak lze snadno a efektivně spravovat a kontrolovat plnění interních požadavků na seznámení s konkrétními dokumenty a provádět záznamy, například pro audit v budoucnu. S automatizovanými workflow je dodržování předpisů a zajištění souladu se všemi směrnicemi snadné. Představíme Vám řešení M-Files, které Vám výrazně pomůže snížit rizika lidských chyb a opomenutí a zajistí dodržování směrnic a předpisů. Součástí bude živá ukázka procesu oběhu firemních dokumentů na příkladu souladu se směrnicí ISO 27001, která definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve firmě.

REGISTRACE ZDARMA ZDE

Také se můžete registrovat na naši mezinárodní konferenci ISI 2022: Inteligentní správa informací, kde právě agenda směrnic, compliance a ISO bude jedním z témat. Celý program konference najdete ZDE.

REGISTRACE ZDE

Více na www.isi2022.cz.