Novinky ze světa M-Files

M-Files jako on-premise, v Cloudu nebo obě verze současně?

M-Files jako on-premise, v Cloudu nebo obě verze současně?

M-Files nabízí několik metod nasazení, které vám poskytují dostatečnou flexibilitu, umožňující zvolit řešení, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a přitom neohrozí váš rozpočet.
On-Premise

Pokud vaše organizace již investovala prostředky do fyzických serverů nebo odvětví ve kterém působíte vyžaduje použití on-premise řešení, například z důvodů bezpečnosti, tradiční M-Files on-premise řešení je pro Vás to pravé.

Cloud

Nasazení M-Files v cloudu nabízí flexibiliu řešení SaaS ( software jako služba ), variabilní licencování a škálovatelnost ( např. možnosti rozšíření kapacity úložiště nebo přidání/odebrání licencí podle vašich aktuálních potřeb ), aniž by vyžadovalo zásadní kapitálové investice a náklady na údržbu IT infrastruktury. Díky Windows Azure cloud platformě M-Files Cloud úložiště přináší další redundanci a automatizované zálohování třetí strany, což nabízí lepší ochranu dat před ztrátou.

Hybrid

Organizace mohou kombinovat oba přístupy, jak on-premise řešení, tak současně využívat M-Files ve veřejném nebo privátním cloudu. Dále můžete těžit z propojení M-Files Cloud řešení a vašeho on-premise systému jako ERP nebo CRM, jako jsou SAP, Microsoft Dynamics nebo Intuo – Company Intelligence. Stejně tak on-premise M-Files úložiště může být integrováno do vašich existujících cloudových apliakcí, jako je Salesforce, Microsoft Dynamics Online nebo NetSuite.

M-Files QMS

M-Files QMS

Je-li Vaše podnikání silně regulované nebo v kvalitativně náročném odvětví, M-Files QMS je pro Vás správná volba. Není to jen systém pro správu a sledování informací a procesů souvisejících s kvalitou, ale systém který pomáhá zajistit skutečné dodržení Vašich zásad a pracovních postupů. Kromě špičkových funkcí správy dokumentů, odchylek, zpětných vazeb od zákazníků, školení a auditů, jsou všechny tyto funkce dostupné přes důvěrně známé uživatelské rozhraní systému Windows v souladu s předpisy a standardy, jako jsou FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, ISO 9001:2008 a dalšími

M-Files DMS

M-Files DMS

M-Files – Spolehlivý a bezpečný dokument management systém. Poskytuje robustní správu dokumentů pro jakékoli podnikání. Integrace se systémem Windows nenutí zaměstnance měnit způsob práce s počítačem. Poznejte proč se stal systém M-files vítezem testu Top Ten Reviews.